"АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІНІҢ
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖҮРГІЗУ ҚҰҚЫҒЫНДАҒЫ "ОБЛЫСТЫҚ ПСИХИКАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ" МЕМЛЕКЕТТІ КОММУНАЛДЫҚ КӘСІПОРНЫ

№12 хабарландыру

Дәрілік заттарды және/немесе медициналық бұйымдар мен жабдықтарды сатып алу туралы №12 хабарландыру

тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі және 2023 жылға арналған міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі шеңберінде баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен.

     ММШҚ ” Облыстық психикалық денсаулық орталығы” МКК “тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі, қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйесінің тергеу изоляторлары мен мекемелерінде ұсталатын адамдар үшін медициналық көмектің қосымша көлемі шеңберінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2023 жылғы 7 маусымдағы № 110 қаулысына сәйкес, бюджет қаражаты есебінен және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде” (бұдан әрі – Қағидалар) мынадай атауларға баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен медициналық мақсаттағы бұйымдарды сатып алуды өткізу туралы хабарлайды:

Таблица №1

№ лотаАтауыӨлшем бірлікСаныТехникалық сипаттама  Бірлік бағасы, тенгеСатып алуға бөлінген сома, тенгеЖеткізі мерзіміЖеткізу орыны
1Сығылған сұйықтық (Sheath)Шт (20 литров) 8  Обжимающая жидкость  используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи  Dirui FUS-2000  для ограничения проточной пробы мочи с образованием плоскостной проточной струи . Для этих целей допускается использование только реагента компании DIRUI.  Состав: Фосфатный буфер 0,02 моль/л . Натрия хлорид 0.9%  .ЭДТА 0.2% . Неионный детергент 0.2% рН ~ 7.5 ± 0.20 при (25±1)ºC.  Температура хранения: 2-30ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: 18 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: 60 дней. Фасовка: 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.510 129 4 081 032  Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізуг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
2Фокустау сұйықтығы (Focus)Шт (125 мл/бутылка) 9  Фокусирующая жидкость используется только в in vitro диагностике  на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Реагент используется для ежедневной проверки фокусировки FUS-2000. Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.0015%; (Латексные частицы с красителем оксидом железа); Трис буфер 0.02 моль/л; рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС. Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте.  Срок годности:  не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия:  не менее 30 дней.  Фасовка: 125 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.62 197 559 773  
3Теріс бақылау (NegativeControl )Шт (125 мл/бутылка) 5  Отрицательный контроль для осадка мочи  используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000.  Принцип визуализации плоской проточной кюветы . Состав: кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности:  не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия:  не менее 30 дней. Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл; относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%.  Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.62 197 310 985  
4    Позитивті бақылау (PositiveControl)Шт (125 мл/бутылка) 5  Положительный контроль для осодка мочи  используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000 . Принцип визуализации плоской проточной кюветы . Состав:  кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л.Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: не менее  8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия:  не менее 30 дней.  Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл; относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.62 197 310 985  
5Детергент (Detergent)Шт (500 мл/бутылка) 4  Детергент   (FUS-2000) используется только в in vitro диагностике для промывки и очистки системы трубок и проточной ячейки на анализаторе  осадка мочи Dirui FUS-2000. Состав: Натрия гипохлорит (NaClO) 4% (водный раствор); рН ~ 12.10±0.50 при (25±1)ºC.  Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-30ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности:  не менее 12 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее  30 дней. Фасовка: 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.33 380 133 520                    Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу                      г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»  
6Стандартный ерітінді (StandardSolution)Шт (125 мл/бутылка) 5  Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки на анализаторе мочи   Dirui FUS-2000. Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.018%; (Латексные частицы с красителем оксидом железа); Трис буфер 0.02 моль/л; рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС. Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте.  Срок годности:  не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия: не менее  7 дней. Фасовка: 125 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.55 498 277 490  
7Дилюент (Diluent)Шт(500 мл/бутылка) 1  Дилюент  (FUS-2000) для разбавления образцов на анализаторе мочи  Dirui FUS-2000. Цель использования: Для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики  . Фасовка – 500 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.36 001 36 001  
8Зәрді бақылау (положительный) (UrinalysisControl (Positive))Шт (8 мл/бутылка) 30  Контрольные (позитивный)  тест-полоски на мочевой анализатор Dirui FUS-2000.  Оценка точности результатов  по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: Phosphate buffer 0,2%,; glucose 1,0%; sodium chloride 0,5%; hemoglobin 0,1%;  albumin 0,7%;  ethyl acetoacetate 0,9%; sodium nitrite 0,3%; esterase 0,5%; urea 2%; creatinine 0,2%; Са 0,1%; bilirubin substitute 0,1%; urobilinagen substitute 0,1% и другие нереактивные  вещества и стабилизаторы 93,3%, , обеспечивающими положительные результаты.  рН в диапазоне от 5,5 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности:  не менее 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.3 326 99 780  
9Контрольмочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative))Шт (8 мл/бутылка) 30  Контрольные  (негативный) тест-полоски на мочевой анализатор  Dirui FUS-2000. Оценка точности результатов   по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»:  глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: urea 2%; sodium chliride 0,5%; phosphate buffer 0,2% и другие нереактивные вещества и стабилизаторы 97,3%., обеспечивающими  отрицательные результаты.  рН в диапазоне от 6,0 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.3 326 99 780  
10Реагентті жолақтар DIRUI Н13-СгШт (10*100 полосок) 8  Тест-полоски  Н13-Сr  “сухая химия”  для анализатора  Dirui FUS-2000.  Состав: Пропитанные реагентами пористые подушечки, наклеенные на пластиковую полоску.  Параметры анализа: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, рН, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота (витамин С), Микроальбумин, Креатинин. Упаковка 10*100 шт. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации тест полоски.172 973 1 383 784  
  11Очищающая жидкость для рефрасктометра и турбидиметра (Cleaning Liquidfor Refractometerand Turbidimeter)Шт (50 мл/бутылка) 4  Очищающая жидкость  для рефрактометра и турбидиметра используется для  промывки и очистки рефрактометра и турбидиметра на анализаторе  мочи Dirui FUS-2000.  Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики Состав: Surfactant 5% sodium hypochloride, рН ~ 13,0  Фасовка-50 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.15 523 62 092  
12Зәрдің меншікті салмағын анықтауға арналған калибрлеу сұйықтығы (H Series Urine Analyze rCalibration Liquid for Specific Gravity)Шт (8 мл/бутылка) 5  Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи используется для калибровки удельного веса мочи (SG) на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Метод преломления рефрактометрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Carbamide 3,6%; Sodium Chloride 3,6%; Potassium chloride 1,2%; Creatinine 0,001%; Sunset yellow 0,08%; Hydrazine yellow 0,08% и другие 91,44%.  Точность: SG=1, 040 ± 0,005.  Условия хранения не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка -8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 38 865  
13Зәрдің меншікті салмағын анықтауға арналған бақылау сұйықтығы 1 деңгей (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000.  Метод рефрактометрии.  Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%;  Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%.  Точность SG = 1,005 ± 0,002.  Условия хранения  не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С .  Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 46 638  
14Зәрдің меншікті салмағын анықтауға арналған бақылау сұйықтығы 2 деңгей  (H Series Urine Analyzer Contro lLiquid for Specific Gravity level 2)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 для мочевого анализатора   Dirui FUS-2000.  Метод рефрактометрии. Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%;  Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%.   Точность SG = 1,030 ± 0,004.  Условия хранения  не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 46 638  
15Зәрдің меншікті салмағын анықтауға арналған бақылау сұйықтығы 3 деңгей (H Series Urine Analyzer Control Liquidfo rSpecific Gravity level 3)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000.  Метод рефрактометрии. Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%;  Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%.   Точность SG = 1,050 ± 0,004.  Условия хранения не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 46 638  
16Турбидиметрге арналған калибрлеу сұйықтығы (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity)Шт (8 мл/бутылка) 5  Жидкость калибровочная используется для калибровки турбидиметра на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Метод рассеяния турбидиметрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Fu MA hydrazine, референтный уровень 800 единиц мутности (800NTU).   Точность Турбидиметра = 400 ±30NTU Условия хранения не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка -8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.23 319 116 595  
17Турбидиметрге арналған бақылау сұйықтығы 1 деңгей (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 1 (очищенный)  для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе  Dirui  FUS-2000.   Метод рассеяния турдиметрических тестов.  Состав: FuMA  hydrazine (800 NTU).   Точность равна 200± 30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.23 319 139 914  
18Турбидиметрге арналған бақылау сұйықтығы 2 деңгей  (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2)Шт(8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 2 (мутный)  для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе Dirui FUS-2000.  Метод рассеяния турдиметрических тестов . Состав: FuMA  hydrazine (800 NTU).   Точность равна 700± 30NTU.   Условия хранения  не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона  не менее 30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.23 319 139 914                    Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу                      г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»  
19Қызыл түсті бақылауға арналған сұйықтық (H Series Urine Analyzer Color Control-red)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контроль мочи цветной (красный) для оценки точности результатов на мочевой  анализатор Dirui  FUS-2000 .   Состав: Amaranth. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.12 231 73 386                    Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу                      г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»  
20Жасыл түсті бақылауға арналған сұйықтық (H Series Urine Analyzer Color Control-green)Шт(8 мл/бутылка) 6  Контроль мочи цветной (зеленый) для оценки точности результатов на мочевой  анализатор Dirui FUS-2000.                Состав: Amaranth, Light blue.                                                                                                                                                                Срок годности не менее   12 месяцев при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.12 231 73 386                    Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу                      г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»  
21Көк түсті бақылауға арналған сұйықтық(H Series Urine Analyzer Color Control-blue)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контроль мочи цветной (синий) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000.           Состав: Light blue. Срок годности  не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.12 231 73 386                    Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу                      г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»  
22ТүтіктерУпак (500 шт/упак) 1  Пробирки пластиковые широко применяются для работ в химической лаборатории. Изготавливаются под определенные задачи пользователя, с высокой устойчивостью к воздействию тепла и агрессивных химических веществ, высоким скоростям центрифугирования . Пробирки из пластика имеют ряд приемуществ в сравнении со стеклянными пробирками, они устойчивы к механическим воздействиям, не бъются, имеют разные сертификаты стерильности изготовливаются под определенные задачи. Объем 10 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.49 350 49 350                    Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шартқа қол қойылғаннан кейін 10 күнтізбелік күн ішінде жеткізу                      г. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»  
 Итого                       8 199 932    

Тапсырыс беруші және орналасқан жері:

“Ақтөбе облысының денсаулық сақтау басқармасы” мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы “Облыстық психикалық денсаулық орталығы” мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны030017, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс кенті, Жаңақоныс тұрғын алабы 4б ғимаратында орналасқан, әлеуетті өнім беруші баға ұсыныстарын ұсынудың соңғы мерзімі аяқталғанға дейін мөрленген түрде бір ғана баға ұсынысын ұсынады. Конвертте осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша баға ұсынысы, Тапсырыс беруші немесе сатып алуды ұйымдастырушы белгілеген мерзімдерде лицензиялау немесе рұқсат беру рәсімі арқылы рұқсат беру органдары жүзеге асыратын қызметті немесе әрекеттерді (операцияларды) жүзеге асыруға жеке немесе заңды тұлғаның құқықтарын растайтын рұқсат, сондай-ақ ұсынылатын дәрілік заттардың және (немесе) осы Қағидалардың 11-тармағында көзделген шарттарға, сондай-ақ фармацевтикалық көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы мен көлеміне медициналық бұйымдар жатады. Тапсырыс беруші және (немесе) сатып алуды ұйымдастырушы бұл туралы хабардар ететін ең төмен баға ұсынысын ұсынған әлеуетті өнім беруші жеңімпаз деп танылады.

Баға ұсыныстарын ұсыну мерзімі 2023 жылғы” 07 ” желтоқсаннан 2023 жылғы “17” желтоқсан сағат 10.00-ге дейін мынадай мекенжайға: “Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы” ММ ШЖҚ “Облыстық психикалық денсаулық орталығы” МКК Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс кенті, Жаңақоныс тұрғын алабы мекенжайында орналасқан ғимараттар 4Б. 2 қабат сатып алу бөлімі.

Өтінімдері бар конверттер 2023 жылғы “18” желтоқсан сағат 11.00-де мына мекенжай бойынша ашылады: 030017, Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласы, Жаңақоныс кентіндегі “Ақтөбе облысының Денсаулық сақтау басқармасы” ММ ШЖҚ “Облыстық психикалық денсаулық орталығы” МКК, Жаңақоныс тұрғын алабы 4Б. 2 қабат сатып алу бөлімі.

Қосымша ақпарат пен анықтаманы 8(7132)53-42-77 телефоны арқылы алуға болады.

Жеңімпаз Тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде біліктілік талаптарына сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:

Жеңімпаз Тапсырыс берушіге немесе сатып алуды ұйымдастырушыға жеңімпаз деп танылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде осы Қағидаларда көзделген шарттарға сәйкестігін растайтын мынадай құжаттарды ұсынады:

1) Фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның не “рұқсаттар туралы” Заңға сәйкес алынған (жіберілген) электрондық құжат түріндегі көшірмелері; туралы мәліметтер мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде расталады. Мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелерінде мәліметтер болмаған кезде әлеуетті өнім беруші фармацевтикалық қызметке және (немесе) есірткі құралдарының, психотроптық заттар мен прекурсорлардың айналымы саласындағы қызметті жүзеге асыруға тиісті лицензияның, заңға сәйкес алынған медициналық бұйымдарды көтерме және (немесе) бөлшек саудада өткізу жөніндегі қызметтің басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаның нотариат куәландырған көшірмесін ұсынады “Рұқсаттар мен хабарламалар туралы”;

2)заңды тұлға құрмай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға құқық беретін құжаттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

3) заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу)туралы анықтама, жеке куәліктің немесе паспорттың көшірмесі (кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлға үшін);

4) заңды тұлға жарғысының көшірмесі (егер жарғыда құрылтайшылардың, қатысушылардың немесе акционерлердің құрамы көрсетілмесе, онда акцияларды ұстаушылар тізілімінен үзінді көшірме немесе құрылтайшылардың, қатысушылардың құрамы туралы үзінді көшірме немесе сатып алу жарияланған күннен кейін құрылтай шартының көшірмесі ұсынылады);

5) “Электрондық үкімет” веб-порталы немесе “салық төлеуші кабинеті”веб-қосымшасы арқылы алынған, мемлекеттік кіріс органдарында есепке алу жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәліметтер;

6) осы әлеуетті өнім берушінің Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмайтындығы туралы Қазақстан Республикасы салық органының анықтамасының түпнұсқасы (егер әлеуетті өнім беруші Қазақстан Республикасының резиденті болып табылмаса және Қазақстан Республикасының салық төлеушісі ретінде тіркелмесе).

Фармацевтикалық қызметтерді сатып алу кезінде әлеуетті өнім беруші бірлесіп Орындаушыға осы тармақта көзделген құжаттарды ұсынады.

Жеңімпаз осы Қағидалардың шарттарына сәйкес келмеген жағдайда баға ұсыныстары тәсілімен сатып алу өтпеді деп танылады.

Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алуды (бұдан әрі – баға сатып алу), егер біртекті дәрілік заттарды және (немесе) медициналық бұйымдарды немесе фармацевтикалық көрсетілетін қызметті сатып алудың жылдық көлемі құндық мәнде тиісті қаржы жылына арналған заңнамада белгіленген айлық есептік көрсеткіштің екі мың еселенген мөлшерінен аспаса, сондай-ақ осы Қағидалардың 72-тармағында көзделген жағдайларда қолдануға жол беріледі.

Орын. Ж.А. Баулы

«Утверждаю»

Директор

ГКП “Областной центр

психического здоровья” на ПВХ

_________________ Жанильсинов С.Ш.

Объявление №12 о закупе лекарственных средств и/или медицинских изделий и оборудования

 способом запроса ценовых предложений в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного социального медицинского страхования на 2023 год

         ГКП “Областной центр психического здоровья” на ПВХ в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2023 года  № 110 “Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» (далее – Правила)объявляет о проведении закупа изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений на следующие наименования:

Таблица №1

№ лотаТорговое наименованиеЕд.изм.Кол-воТехнические характеристикаЦена за единицу, тенгеСумма выделенная на закуп, тенгеСрок поставкиМесто поставки
1Жидкость обжимающая (Sheath)Шт (20 литров) 8  Обжимающая жидкость  используется только в in vitro диагностике для работы на анализаторе осадка мочи  Dirui FUS-2000  для ограничения проточной пробы мочи с образованием плоскостной проточной струи . Для этих целей допускается использование только реагента компании DIRUI.  Состав: Фосфатный буфер 0,02 моль/л . Натрия хлорид 0.9%  .ЭДТА 0.2% . Неионный детергент 0.2% рН ~ 7.5 ± 0.20 при (25±1)ºC.  Температура хранения: 2-30ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: 18 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: 60 дней. Фасовка: 20 л. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.510 129 4 081 032  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
2Фокусирующая жидкость (Focus)Шт (125 мл/бутылка) 9  Фокусирующая жидкость используется только в in vitro диагностике  на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Реагент используется для ежедневной проверки фокусировки FUS-2000. Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.0015%; (Латексные частицы с красителем оксидом железа); Трис буфер 0.02 моль/л; рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС. Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте.  Срок годности:  не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия:  не менее 30 дней.  Фасовка: 125 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.62 197 559 773  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
3Контроль отрицательный (NegativeControl )Шт (125 мл/бутылка) 5  Отрицательный контроль для осадка мочи  используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000.  Принцип визуализации плоской проточной кюветы . Состав: кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л. Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности:  не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия:  не менее 30 дней. Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл; относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%.  Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.62 197 310 985  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
4  Контроль положительный (PositiveControl)Шт (125 мл/бутылка) 5  Положительный контроль для осодка мочи  используется на анализаторе мочи Dirui FUS-2000 . Принцип визуализации плоской проточной кюветы . Состав:  кровь: 0,02% ~ 0,1%, гидрофосфат натрия: 6,7 ммоль / л.Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности: не менее  8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия:  не менее 30 дней.  Точность: положительные контрольные частицы: 900 частиц / мкл ~ 1300 частиц / мкл; относительное смещение должно быть в пределах ± 8,0%. Однородность: CV <10,0%. Фасовка: 125 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.62 197 310 985  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
5Детергент (Detergent)Шт (500 мл/бутылка) 4  Детергент   (FUS-2000) используется только в in vitro диагностике для промывки и очистки системы трубок и проточной ячейки на анализаторе  осадка мочи Dirui FUS-2000. Состав: Натрия гипохлорит (NaClO) 4% (водный раствор); рН ~ 12.10±0.50 при (25±1)ºC.  Стабильность и хранение: Температура хранения: 2-30ºС в сухом и защищенном от света месте. Флаконы должны быть плотно закрытыми. Срок годности:  не менее 12 месяцев. Срок годности реагента после вскрытия: не менее  30 дней. Фасовка: 500 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.33 380 133 520  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
6Стандартный раствор (StandardSolution)Шт (125 мл/бутылка) 5  Стандартный раствор используется только в in vitro диагностике для калибровки на анализаторе мочи   Dirui FUS-2000. Состав: Контрольная кровь (искусств.) 0.018%; (Латексные частицы с красителем оксидом железа); Трис буфер 0.02 моль/л; рН ~ 7.10 ± 0.2 при (25±1)ºС. Температура хранения: 2-8ºС в сухом и защищенном от света месте.  Срок годности:  не менее 8 месяцев. Срок годности реагентов после вскрытия: не менее  7 дней. Фасовка: 125 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.55 498 277 490  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
7Дилюент (Diluent)Шт(500 мл/бутылка) 1  Дилюент  (FUS-2000) для разбавления образцов на анализаторе мочи  Dirui FUS-2000. Цель использования: Для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики  . Фасовка – 500 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.36 001 36 001  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
8Контроль мочи (положительный) (UrinalysisControl (Positive))Шт (8 мл/бутылка) 30  Контрольные (позитивный)  тест-полоски на мочевой анализатор Dirui FUS-2000.  Оценка точности результатов  по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»: глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: Phosphate buffer 0,2%,; glucose 1,0%; sodium chloride 0,5%; hemoglobin 0,1%;  albumin 0,7%;  ethyl acetoacetate 0,9%; sodium nitrite 0,3%; esterase 0,5%; urea 2%; creatinine 0,2%; Са 0,1%; bilirubin substitute 0,1%; urobilinagen substitute 0,1% и другие нереактивные  вещества и стабилизаторы 93,3%, , обеспечивающими положительные результаты.  рН в диапазоне от 5,5 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности:  не менее 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл . В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.3 326 99 780  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
9Контрольмочи (отрицательный) (Urinalysis Control (Negative))Шт (8 мл/бутылка) 30  Контрольные  (негативный) тест-полоски на мочевой анализатор  Dirui FUS-2000. Оценка точности результатов   по 13 контрольным параметрам в методе «сухой химии»:  глюкоза, билирубин, кетоны, кровь, удельный вес, рН, белок, уробилиноген, нитриты, лейкоциты, микроальбумин, креатинин, кальций. Состав: urea 2%; sodium chliride 0,5%; phosphate buffer 0,2% и другие нереактивные вещества и стабилизаторы 97,3%., обеспечивающими  отрицательные результаты.  рН в диапазоне от 6,0 до 7,5. Не содержат потенциально инфекционных компонентов. Срок годности: не менее 12 месяцев.. Температура хранения: 2-8 °С в сухом и защищенном от света месте в плотно закрытой фабричной упаковке. Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.3 326 99 780  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
10Полоски реагентные DIRUI Н13-СrШт (10*100 полосок) 8  Тест-полоски  Н13-Сr  “сухая химия”  для анализатора  Dirui FUS-2000.  Состав: Пропитанные реагентами пористые подушечки, наклеенные на пластиковую полоску.  Параметры анализа: Билирубин, Уробилиноген, Глюкоза, Кетоны, Удельный вес, Скрытая кровь, рН, Белок, Нитриты, Лейкоциты, Аскорбиновая кислота (витамин С), Микроальбумин, Креатинин. Упаковка 10*100 шт. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации тест полоски.172 973 1 383 784  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
  11Очищающая жидкость для рефрасктометра и турбидиметра (Cleaning Liquidfor Refractometerand Turbidimeter)Шт (50 мл/бутылка) 4  Очищающая жидкость  для рефрактометра и турбидиметра используется для  промывки и очистки рефрактометра и турбидиметра на анализаторе  мочи Dirui FUS-2000.  Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики Состав: Surfactant 5% sodium hypochloride, рН ~ 13,0  Фасовка-50 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.15 523 62 092  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
12Калибровочная жидкость для определения удельного веса мочи (H Series Urine Analyze rCalibration Liquid for Specific Gravity)Шт (8 мл/бутылка) 5  Жидкость калибровочная для определения удельного веса мочи используется для калибровки удельного веса мочи (SG) на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Метод преломления рефрактометрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Carbamide 3,6%; Sodium Chloride 3,6%; Potassium chloride 1,2%; Creatinine 0,001%; Sunset yellow 0,08%; Hydrazine yellow 0,08% и другие 91,44%.  Точность: SG=1, 040 ± 0,005.  Условия хранения не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С. Фасовка -8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 38 865  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
13Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Specific Gravity level 1)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 1 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000.  Метод рефрактометрии.  Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%;  Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%.  Точность SG = 1,005 ± 0,002.  Условия хранения  не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С .  Фасовка 8 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 46 638  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
14Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Contro lLiquid for Specific Gravity level 2)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 2 для мочевого анализатора   Dirui FUS-2000.  Метод рефрактометрии. Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%;  Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%.   Точность SG = 1,030 ± 0,004.  Условия хранения  не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 46 638  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
15Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 (H Series Urine Analyzer Control Liquidfo rSpecific Gravity level 3)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для определения удельного веса мочи Уровень 3 для мочевого анализатора Dirui FUS-2000.  Метод рефрактометрии. Состав: Carbamide 4,5%; Sunset yellow 0,1%; Hydrazine yellow 0,1%; Creatinine 0, 125%; Sodium Chloride 4,5%;  Potassium chloride 1,5% и другие 89, 18%.   Точность SG = 1,050 ± 0,004.  Условия хранения не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.7 773 46 638  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
16Калибровочная жидкость для турбидиметра (H Series Urine Analyzer Calibration Liquid for Turbidity)Шт (8 мл/бутылка) 5  Жидкость калибровочная используется для калибровки турбидиметра на анализаторе мочи Dirui FUS-2000. Метод рассеяния турбидиметрических тестов. Цель использования: для общеклинического анализа мочи для ин-витро диагностики. Состав: Fu MA hydrazine, референтный уровень 800 единиц мутности (800NTU).   Точность Турбидиметра = 400 ±30NTU Условия хранения не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее  30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка -8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.23 319 116 595  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
17Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 1 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 1)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 1 (очищенный)  для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе  Dirui  FUS-2000.   Метод рассеяния турдиметрических тестов.  Состав: FuMA  hydrazine (800 NTU).   Точность равна 200± 30NTU. Условия хранения не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона не менее 30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.23 319 139 914  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
18Контрольная жидкость для турбидиметра Уровень 2 (H Series Urine Analyzer Control Liquid for Turbidity level 2)Шт(8 мл/бутылка) 6  Контрольная жидкость для турбидиметра уровень 2 (мутный)  для оценки точности и достоверности результатов на мочевом анализаторе Dirui FUS-2000.  Метод рассеяния турдиметрических тестов . Состав: FuMA  hydrazine (800 NTU).   Точность равна 700± 30NTU.   Условия хранения  не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С, стабильность открытого флакона  не менее 30 дней при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл .  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.23 319 139 914  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
19Жидкость для контроля красного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-red)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контроль мочи цветной (красный) для оценки точности результатов на мочевой  анализатор Dirui  FUS-2000 .   Состав: Amaranth. Срок годности не менее 12 месяцев при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.12 231 73 386  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
20Жидкость для контроля зеленного цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-green)Шт(8 мл/бутылка) 6  Контроль мочи цветной (зеленый) для оценки точности результатов на мочевой  анализатор Dirui FUS-2000.                Состав: Amaranth, Light blue.                                                                                                                                                                Срок годности не менее   12 месяцев при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.12 231 73 386  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
21Жидкость для контроля синего цвета (H Series Urine Analyzer Color Control-blue)Шт (8 мл/бутылка) 6  Контроль мочи цветной (синий) для оценки точности результатов на мочевой анализатор Dirui FUS-2000.           Состав: Light blue. Срок годности  не менее  12 месяцев при температуре 2-8°С.  Фасовка 8 мл.  В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.12 231 73 386  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
22ПробиркиУпак (500 шт/упак) 1  Пробирки пластиковые широко применяются для работ в химической лаборатории. Изготавливаются под определенные задачи пользователя, с высокой устойчивостью к воздействию тепла и агрессивных химических веществ, высоким скоростям центрифугирования . Пробирки из пластика имеют ряд приемуществ в сравнении со стеклянными пробирками, они устойчивы к механическим воздействиям, не бъются, имеют разные сертификаты стерильности изготовливаются под определенные задачи. Объем 10 мл. В закуп товара входит сопутствующая услуга: выезд сертифицированного специалиста для адаптации реагента.49 350 49 350  поставка после подписания договора по заявке заказчика в течение 10 календарных днейг. Актобе,жилой массив Жанаконыс 4  «Б»
Итого                    8 199 932  

Заказчик и местонахождение:

ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» находящейся по адресу: 030017, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, п.  Жанаконыс, жилой массив Жанаконыс здания 4Б. Потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий условиям, предусмотренным пунктом 11 настоящих Правил, а также описание и объем фармацевтических услуг. Победителем признается потенциальный поставщик, предложивший наименьшее ценовое предложение, которого заказчик и (или) организатор закупа уведомляют об этом.

Срок представления ценовых предложений с «07» декабря  2023 г  до 10.00 часов «17 » декабря 2023 г. следующему адресу: ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» находящейся по адресу: 030017, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, п.  Жанаконыс, жилой массив Жанаконыс здания 4Б.  2 этаж отдел закупа.

Конверты с заявками будут вскрываться в 11.00 часов «18»  декабря  2023 г. по следующему адресу: ГКП «Областной центр психического здоровья» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» находящейся по адресу: 030017, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, п.  Жанаконыс, жилой массив Жанаконыс здания 4Б.  2 этаж отдел закупа

Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону:8(7132)53-42-77.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение 10 (десяти) календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие условиям, предусмотренных настоящими Правилами:

1) копии соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) на осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий либо в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. При отсутствии сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующей лицензии на фармацевтическую деятельность и (или) осуществление деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, уведомления о начале или прекращении деятельности по оптовой и (или) розничной реализации медицинских изделий, полученных в соответствии с Законом «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) сведения об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов, полученные посредством веб-портала «электронного правительства» или веб-приложения «кабинет налогоплательщика»;

6) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

При закупе фармацевтических услуг потенциальный поставщик представляет на соисполнителя документы, предусмотренные настоящим пунктом.

При несоответствии победителя условиям настоящих Правил, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Применение закупа способом запроса ценовых предложений (далее – ценовой закуп) допускается, если годовой объем закупа однородных лекарственных средств и (или) медицинских изделий или фармацевтической услуги в стоимостном выражении не превышает двухтысячекратного размера месячного расчетного показателя, установленного законодательством на соответствующий финансовый год, а также в случаях, предусмотренных пунктом 72 настоящих Правил.

Исп.Баулы Ж.А.

Поделиться статьей:

Статьи о нас